Nacionalna Erasmus+ kancelarija (NEO) u saradnji sa grupom eksperata za reformu visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine (HERE BIH) organizovala je radionicu na temu „The Management of Human Resources in Public Higher Education“u petak, 20.10.2017. godine u prostorijama rektorata Univerziteta u Banjoj Luci.

Radionicu je vodio međunarodni ekspert, prof. Stephen Hagen, profesor emeritus na ITMO Univerzitetu St. Petersburg, Ruska Federacija. Na radionici su predstavljena iskustva evropskih univerziteta u upravljanju ljudskim resursima te su se razmatrali izazovi u ovoj oblasti te načini njihovog prevazilaženja.