Regionalni HERE seminar ”Magični trougao visokog obrazovanja: model finansiranja – istraživački kapaciteti – kvalitet doktorskih studija“

Tema izgradnje kapaciteta u doktorskom obrazovanju je definisana kao jedan od prioriteta od strane eksperata za reformu visokog obrazovanja (HERE) na evropskom nivou i podržana od strane Evropske komisije u okviru instrumenta tehničke pomoći (TAM) u Erasmus+ partnerskim zemljama.

Cilj seminara, koji je održan 25-26. septembra u Budvi je bio da se omogući diskusija o planiranju i dizajniranju doktorskih programa, strukturama za podršku organizaciji doktorskih studija, kao što su doktorske škole, finansiranju doktorskih studija, osiguranju kvalitetu u doktorskom obrazovanju, međunarodnoj saradnji i umrežavanju u doktorskom obrazovanju, kao i generalno izgradnji istraživačkih kapaciteta.

Predavači na seminaru su bili prof. Srbijanka Turajlić sa Univerziteta u Beogradu, te prof. Melita Kovačević i prof. Vedran Mornar sa Sveučilišta u Zagrebu.

Ispred HERE tima Bosne i Hercegovine seminaru su prisustvovali Jelena Starčević, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Dženan Omanović, Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja  te Predrag Govedarica, Unija studenata Republike Srpske.

Prezentacije kao i HERE izvještaj sa seminara su dostupni na sljedećim linkovima:  

Prof.dr Melita Kovačević - uvodna 

Dr Srbijanka Turajlić - uvodna

Prof. dr Vedran Mornar - uvodna i mobilnost

Prof. dr Melita Kovačević - mobilnost

Dr Srbijanka Turajlić - mobilnost

Prof. dr Radovan Stojanović - Crna Gora

Prof. dr Nenad Zrnić - Srbija

Dr Jelena Starčević - Bosna i Hercegovina

Regionalni HERE seminar ‘’Magični trokut visokog obrazovanja: Finansiranje – Istraživački kapaciteti - Doktorsko obrazovanje'', Crna Gora