Nacionalna Erasmus+ kancelarija u BiH u saradnji sa Evropskom komisijom i Timom stručnjaka za visoko obrazovanje u BiH (HERE) organizuje jednodnevnu radionicu o temi "Efektivnije studentsko učešće i njegove interakcije u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini".

Radionica će biti održana 16. maja 2019. godine u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu u periodu od 10:30-16:30 sati.

Radionica će biti izuzetna prilika da se, između ostalog, razmotre aktualne politike o pitanjima studenata na evropskom nivou, njihovog organizovanja, učešća u međunarodnim tijelima, ali i prodiskutuje i uloga studentskih organizacija u procesima reformi visokog obrazovanja.

Više informacija:

- Pozivno pismo

- Program rada