Nacionalna Erasmus+ kancelarija u BiH u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu i timom eksperata iz Bosne i Hercegovine za reformu visokog obrazovanja (HERE) organizovala je radionicu o temi „Trenutni i budući trendovi visokog obrazovanja u Evropi i pregled stanja prioriteta razvoja visokog obrazovanja u BiH za period 2016–2026. godine“.

Predavači na radionici su bili gdin. Michael Gaebel, ekspert EU, direktor Odjela za politike visokog obrazovanja Evropske asocijacije univerziteta i gđa. Aida Durić, šef odsjeka za evropske integracije i međunarodnu saradnju Ministarstva civilnih poslova BiH i članica HERE tima BiH.

Cilj radionice bio je pregled postignuća visokog obrazovanja u Evropi u okviru Bolonjskog procesa, izazova sa kojima se susrećemo, kao i prezentacija budućih trendova u ovom procesu. Također, na radionici je prezentirano i trenutno stanje vezano za prioritete visokog obrazovanja u BiH za period 2016–2026. godine zajedno s glavnim izazovima.

Radionica je održana 3. decembra 2019. godine u sali za sastanke Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.