Publikaciju ‘’Implementacija EU Direktive o regulisanim profesijama u Bosni i Hercegovini’’, je kreirao član tima eskperata za reformu visokog obrazovanja u BiH (HEREs), Dženan Omanović ispred Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP).

Glavni cilj ove rada je potaknuti nadležne vlasti u području obrazovanja i rada kao i druge zaintersovane strane koji se bave profesionalnim kvalifikacijama u Bosni i Hercegovini da što prije počnu s provođenjem ove vrlo važne obrazovne reforme za Bosnu i Hercegovinu, jer je pomenuti reformski proces prioritet u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, a također je vrlo povezan sa tržištem rada. Jedan od ciljeva koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti u procesu pristupanja Evropskoj uniji bila bi ova vrlo važna tema priznavanja profesionalnih kvalifikacija. Ovu temu uvrstila je Europska komisija u Upitniku Komisije za mišljenje koji je predala Bosni i Hercegovini 2016. godine.

Ova publikacija nastojaće predstaviti perspektivu EU u priznavanju profesionalnih kvalifikacija, uključujući istorijsku pozadinu, kao i trenutnu situaciju u Bosni i Hercegovini, s predloženim aktivnostima potrebnim za pokretanje regulacije profesionalnih kvalifikacija, uključujući mandate i uloge različitih tijela u ovom polju.

Implementacija EU Direktive o regulisanim profesijama u Bosni i Hercegovini