Erasmus+

Tempus

Higher Education

For Students

Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Bosni i Hercegovini (NEO), u saradnji sa grupom eksperata za reformu visokog obrazovana (HERE) i Univerzitetom u Istočnom Sarajevu (UIS) organizovala je godišnju HERE konferenciju pod nazivom ''implementacija Bolonjskog procesa u BiH - Trendovi i prakse u visokom obrazovanju'' u srijedu, 07. decembra 2016. godine, u prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Događaj su otvorili prof. dr. Radoslav Grujić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu i g-din Suad Muhibić, direktor Nacionalne Erasmus+ kancelarije u BiH.

Cilj konferencije je bio da se prenesu znanja, vještine i iskustava od strane eksperata za reformu visokog obrazovanja stečene na međunarodnim HERE trening seminarima i studijskim posjetama održanim u 2016. godini, kao i unapređenje saradnje između HERE eksperata i relevantnih institucija iz oblasti visokog obrazovanja.

 

Prezentacije možete preuzeti ispod:

 

Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Bosni i Hercegovini (NEO), u saradnji sa grupom eksperata za reformu visokog obrazovana (HERE) i Univerzitetom u Istočnom Sarajevu (UIS) organizovala je godišnju HERE konferenciju pod nazivom ''implementacija Bolonjskog procesa u BiH - Trendovi i prakse u visokom obrazovanju'' u srijedu, 07. decembra 2016. godine, u prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Događaj su otvorili prof. dr. Radoslav Grujić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu i g-din Suad Muhibić, direktor Nacionalne Erasmus+ kancelarije u BiH.

Cilj konferencije je bio da se prenesu znanja, vještine i iskustava od strane eksperata za reformu visokog obrazovanja stečene na međunarodnim HERE trening seminarima i studijskim posjetama održanim u 2016. godini, kao i unapređenje saradnje između HERE eksperata i relevantnih institucija iz oblasti visokog obrazovanja.